Üdvözlöm, Dr. Zsári Zsuzsanna ügyvéd vagyok.

1972-ben kaptam jogi diplomát az ELTE Állam és Jogtudományi Karán. Másod diplomaként Ingatlanforgalmi Szakjogász képesítést szereztem.

A diploma megszerzését követően hosszabb ideig a gazdasági élet különböző területein jogtanácsosként dolgoztam, ezen idő alatt cégek különböző ügyeivel, cégalapítással, tevékenységük jogi irányításával, tanácsadással, és munkaügyi kérdésekkel foglalkoztam.

A jogtanácsosi évek alatt, a jogsegélyszolgálat keretei között különféle polgári és családjogi nagyon jó ingatlanjogász, profi munkaügyi ügyvéd, szakjogász, családjogász, polgári jog profi ügyvéd ügyekben láttam el jogi képviseleti tevékenységet, melyet az ügyvédi pálya felszabadítását követően 1991 óta ügyvédként is folytatok.

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. (Üt.) rendelkezéseinek megfelelően ügyvédi tevékenység körében az általános tanácsadás mellett a polgári,- család,- és munkajog területén ellátom megbízóim peres és peren kívüli képviseletét, ingatlannal kapcsolatos, és egyéb szerződéseket, ügyvédek, munkaügyi ügyvéd, ingatlajogász okiratokat és egyéb beadványokat, valamint cégek, társasházak alapító okiratát készítem, földhivatali, cégbírósági ügyeiket intézem.

Foglalkozom ezen kívül ingatlanközvetítéssel, pénzügyi, és biztosítási tanácsadással.

Tevékenységeim:

Polgári jog

Polgárok egymás közötti magánjogi ügyeiben jogi tanács, képviselet ellátása. Adásvételi, ajándékozási, csere, tartási, életjáradéki, bérleti, haszonbérleti, letéti, szerződések és egyéb okiratok szerkesztése, a szerződések során teljes körű ügyintézés.

Személyhez fűződő jogok, tulajdonjog, birtok és birtokvédelem .

Biztosítási ügyek (Befektetési, élet,- és vagyonbiztosítás,) biztosítóval szembeni képviselet

Végrendelet és öröklési szerződés készítése, hagyatéki eljárás során képviselet ellátása

Szavatossági és kártérítési ügyek .

Családjog

Házassági, élettársi szerződések nagyon jó ingatlanjogász, profi munkaügyi ügyvéd, szakjogász, családjogász, polgári jog profi ügyvéd , vagyonmegosztási szerződések készítése

Bontóperben, gyermek elhelyezési, tartásdíjjal kapcsolatos perekben jogi képviselet.

Gyámhatósági ügyek intézése

Ingatlanjog

Ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi- ajándékozási, csere, bérleti, haszonbérleti, stb szerződések készítése, egyéb okiratok szerkesztése, a szerződésekkel kapcsolatban teljes körű ügyintézés, képviselet földhivatalok, egyéb hatóságok előtt.ingatlanjogász, ingatlan adás-vétel, ingatlan szerződés , ingatlan ügyvéd, ingatlan adás-vétel, ingatlan szerződéshez ügyvéd

Ingatlanok tulajdoni viszonyainak tisztázása, rendezése

Társasház alapítása, szervezeti- és működési szabályzatok készítése, közgyűlések előkészítése és levezetése, polgári perben képviselet ellátása.

Ingatlanközvetítés. Ingatlanforgalmi szakjogász képesítéssel, igazságügyi ingatlan-szakértői és értékbecslői háttérrel, széles ingatlanbázissal.

A tevékenység a jogi háttérrelprofi munkaügyi ügyvéd, jó munkaügyi jogász, munkahely per peres ügyek , és pénzügyi tanácsadással, szükség esetén építési szakember bevonásával az ügyfelek teljes körű kiszolgálását teszi lehetővé.

Társasági jog

Társaságok alapítása, változások elkészítése és elektronikus úton történő bejegyeztetése, társasági szerződések módosítása, cégek átalakulásának előkészítése, üzletrész átruházás, csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás jogi vonatkozású ügyeinek intézése.

Cégek működésével kapcsolatos jogi tanácsadás, okiratok, szabályzatok készítése egyedi, vagy tartós megbízás alapján.

A cégek tevékenységével kapcsolatban vállalkozási, megbízási, fuvarozási, szállítási, bérleti szerződéseinek elkészítése, képviselet ellátása hatóságok, bíróságok előtt.

Alapítványok, társadalmi szervezetek alapítása.

Munkajog

Munkaszerződések, munkaköri leírások, szabályzatok készítése, munkaviszonnyal kapcsolatos peres és peren kívüli ügyek intézése .

Munkáltató és munkavállaló közötti jogviták profi munkaügyi ügyvéd, jó munkaügyi jogász, munkahely per peres ügyek rendezésében jogi segítségnyújtás, munkaviszonnyal kapcsolatos peres ügyekben, kártérítési és egyéb, munkaügyi vitában képviselet ellátása.

Munkatársak

Magánügyvédként az ügyeket magam látom el, de amennyiben szükséges, speciális szakértelmet igénylő profi munkaügyi ügyvéd, jó munkaügyi jogász, munkahely per peres ügyek ügyekben, az abban jártas szakértő kollégák, vagy más szakmák tapasztalt képviselőinek segítségét: pl. mérnök, szakorvos, ingatlan referensingatlanjogász, ingatlan adás-vétel, ingatlan szerződés , ingatlan ügyvéd, ingatlan adás-vétel, ingatlan szerződéshez ügyvéd , értékbecslő, stb. igénybe veszem.

Így ügyfeleim képviseletét minden tekintetben megfelelő szakmai alapossággal láthatom el.ügyvédek, munkaügyi ügyvéd, ingatlajogász

ingatlan ügyvéd szerződés peres ügyek munkaügyi per válóper válóperes ügyvéd